Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

zaprasza na koncert noworoczny

Barbara – historia życia”

recital piosenki francuskiej

czasów Edith Piaf i Jacques’a Brela

w wykonaniu YAGI KOWALIK

15 stycznia 2010r. – godz. 18.00

cena biletu 15 zł