4 grudnia 2010, sobota
 godz. 9.00-14.00

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr. J. Walkowskiego 1  

Oferta szkolenia przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury.

Warsztaty obejmują naukę wybranych tańców ludowych Polski i Europy oraz omówienie możliwości ich wykorzystania w pracy pedagogicznej. W programie znajdują się tańce o charakterze zabawowo-rekreacyjnym, wspomagające rozwój estetyczny, fizyczny i umysłowy dzieci.

 

Ucząc dzieci tańca i tańcząc wraz z nimi możemy:

 • kształtować postawy prospołeczne i koleżeńskie, poprzez wykorzystanie funkcji integracyjnej
  tańca,

 • rozbudzać wśród dzieci zainteresowanie kulturą tradycyjną i folklorem muzycznym Polski
  i innych krajów europejskich,

 • rozbudzać w dzieciach większą pewność siebie i umiejętność kreatywnej autoprezentacji,
  wynikającej z umiejętności komunikacji przez ruch.

 

Prowadzenie: mgr Monika Dudek – etnolog, kwalifikowana instruktorka polskich tańców ludowych i narodowych, choreograf, członkini Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.

 

***

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 • Zapisy – do 25 listopada! – oraz szczegółowe informacje o programie warsztatów pod numerem telefonu 602 726 353 lub 12/ 282 14 65, wew. 23.

 • Miejsce warsztatów: sala nr 2 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
  Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1.

 • Koszt warsztatów: 100 zł, w tym instruktaż i płyta z oryginalną muzyką do tańca.

 • Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów, sygnowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz przez prowadzącą.

 • Warsztaty mają charakter praktyczny, dlatego prosimy o przyniesienie wygodnego obuwia i ubrania.

 

 • Warsztaty odbędą się, jeżeli liczba uczestników wyniesie minimum 10 osób.

 • Część II warsztatów zaplanowana jest na styczeń 2011 roku.