RZEŹBA UTRWALONA OGNIEM

Galeria w Pałacu Vauxhall
Wystawa zorganizowana została z okazji  20-lecia istnienia Pracowni Rzeźby w Ceramice na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestniczą w niej absolwenci oraz studenci Pracowni.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – Galeria w Pałacu Vauxhall
oraz
Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Pracownia Rzeźby w Ceramice
zapraszają na wystawę.