Od września 2016 roku przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach działa Krzeszowicki Teatr Rozrywki. Grupa aktorów amatorów pod okiem Anny Dijuk-Bujok spotyka się regularnie by ćwiczyć umiejętności wokalne i aktorskie. Samodzielnie też przygotowują kostiumy, scenografie i rekwizyty. W tym roku po raz pierwszy artyści teatru rozrywki przygotowali niezwykłe widowisko – „Nasze małe Betlejem”. Spektakl wystawiony podczas Świątecznego Jarmarku Tradycji i Rękodzieła spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców Krzeszowic.

Masz talent i pasję? Dostrzegasz u siebie potencjał aktorski?

Zapraszamy osoby w każdym wieku chcące włączyć się w tworzenie kolejnych spektakli (trwają próby do występu na Majówce Hrabiny Zofii) do udziału w próbach!

poniedziałki, godz. 17.00, sala „Florianówka”, remiza OSP
w Krzeszowicach
czwartki, godz. 19.00, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1

Udział w zajęciach teatru jest bezpłatny.