Zapraszamy na kolejny wykład :

17.06.2017, sobota, godz.10.00

„Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd”

Prowadzący: Janusz Nicewicz, doktorant Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 !