23  października  o godz. 10.00 w sali Domu Komunalnego przy ul. Św. Floriana 3 w Krzeszowicach odbędzie się VII Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej „Krzeszowice 2009”. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. 

Wystąpią zespoły z DPS w Czernej, Batowicach, Karniowicach, Owczarach, Więckowicach, Caritas w Woli Filipowskiej oraz z ul. Łanowej w Krakowie. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych  pensjonariuszy DPS.