Informujemy, że zajęcia wokalno-aktorskieAnną Dijuk we czwartek-  31 marcaODWOŁANE z powodu choroby instruktorki.