Historia Festiwalu trwa od 8 lat. Rozpoczęto od wystawy prac plastycznych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Krakowskiego. Z upływem czasu zdecydowano się jednak na rozszerzenie formy imprezy o inne techniki twórczości i terapii przez sztukę.

Tak właśnie powstał Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej, który obejmuje wystawę prac plastycznych oraz prezentacje form artystycznych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

W tym roku zaprezentują się Domy Pomocy Społecznej z miejscowości: Batowice, Czerna, Karniowice, Owczary, Więckowice, Wola Filipowska.

VIII PFADPS jest organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Czernej. 

 

Wystawę prac można oglądać od 22 października do 5 listopada

w sali CKiS,

 

ul. J. Walkowskiego 1.

 

Prezentacje form artystycznych (teatralnych, wokalnych, muzycznych) odbywać się będą 

w Budynku Komunalnym (Remiza OSP), ul. św. Floriana 3, 

22 października 2010, od godziny 10.00.