Od 14 marca zajęcia wokalno-aktorskie z panią Anną Dijuk odbywają się
w poniedziałki i czwartki od godz. 17.00 do 20.00
, bez podziału na grupy.