unnamed

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza na

polsko – węgierską wystawę malarstwa
WIERSZOBRAZY
12 lipca 2014, sobota, godz.18.00

Zapraszamy na kolejną zbiorową wystawę grupy plastycznej ZDRÓJ do której dołączyła grupa z Kiszpestu – Kispesti Forrásház Művészetterápiás Csoport (grupa terapii artystycznej), działająca w ramach Kispesti CsaládsegítőSzolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ (centrum pomocy społecznej).

Myślą przewodnią wystawy WIERSZOBRAZY jest słowo pisane i malowane, wiersz i próba jego plastycznej interpretacji. Już starożytny mędrzec i poeta, Symonides z Keos, zauważył, że „malarstwo jest milczącą poezją,
a poezja – mówiącym malarstwem”. Zarówno obraz, jak i słowo jednakowo silnie działają na nasze zmysły.
Artyści z krzeszowickiej 
grupy plastycznej ZDRÓJ oraz z zaprzyjaźnionego z naszym miastem Kispestu (19.dzielnica Budapesztu) stworzyli prace plastyczne, będąc pod wrażeniem utworów lirycznych, które sami wybrali. Czy możliwy jest taki jednoznaczny „przekład” sztuki literackiej na sztukę plastyczną? Czy ilustracyjność zawsze jest możliwa, czy też częściej wiersz jest inspiracją, natchnieniem dla indywidualnej wyobraźni twórcy? Ocenę zostawiamy Państwu, naszej publiczności.

Podczas wernisażu usłyszymy czardasze z operetek węgierskich
w wykonaniu solistów opery krakowskiej:
Moniki Korybalskiej i Jana Migały
z akompaniamentem Wioletty Fludy

Imprezę współfinansuje Urząd Miasta Krzeszowice

wstęp wolny