Adres świetlicy: Dom Gromadzki w Nawojowej Górze, ul. Nawoja

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK 16.00-18.30

Świetlicę prowadzi Anna Szczypkowska