Powiatowe Wiosenne  Biegi Sztafetowe Szkoł Podstawowych i Gimnazjalnych Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół Średnich Powiatu Krakowskiego

Organizator : UKS „Jedynka” Skawina,

Termin i miejsce : 11 kwietnia 2014 (piątek) – „Starorzecze” Skawinki – Skawina

Program :

1) Godz. 11.00- Szkoły Podstawowe – sztafety dziewcząt 9 x 800 metrów,

zmiany 1-3 klasy IV-rocznik 2003,

zmiany 3-6 klasy  V-rocznik 2002,

zmiany 7-9 klasy VI-rocznik 2001,

2) Godz. 11.45- Szkoły Podstawowe- sztafety chłopców  9 x 1000 metrów,

zmiany jak w biegu dziewcząt,

3) Godz.  12.45- Szkoły Gimnazjalne- sztafety dziewcząt 10x 800 metrów, rocznik 1998 i mł.

4) Godz.  13.30- Szkoły Gimnazjalne –sztafety chłopców 10x 1000 metrów, rocznik 1997 i mł.

5) Godz.   14.15 – Szkoły ponadgimnazjalne: – bieg indywidualny dziewcząt 1000 i chłopców 1500

Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach wiekowych : A – rocznik 1997, B – rocznik 1996 i C roczniki 1994-95.

Regulamin zawodów:

1) Pierwsza zmiana sztafet nie może biegać w kolcach,

2) W biegach indywidualnych szkół ponadgimnazjalnych bieganie w kolcach zabronione !

Do zawodów wojewódzkich awansują po dwie najlepsze sztafety w każdej kategorii, a także sześć najlepszych zawodniczek i sześciu zawodników Licealiady.

Reprezentacje :

Każdą gminę mogą reprezentować dwie drużyny dziewcząt i dwie drużyny chłopców w sztafetach
a szkoły ponadgimnazjalne po sześć dziewcząt i sześciu chłopców.

Celem dopuszczenia do zawodów szkoły biorące udział w zawodach składają
u organizatora  w dniu zawodów listy uczestników zawierające: nazwę dyscypliny
i kategorię, pełną nazwę szkoły, listę zawodników ( imię, nazwisko, rok urodzenia), pieczęć szkoły, pieczęć i podpis dyrektora, imię i nazwisko opiekuna !

6) BADANIA LEKARSKIE ZDOLNOŚCI ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK LEŻĄ W GESTII SZKÓŁ!!!!

7) UWAGA !!! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników. Termin rezerwowy – 16 kwietnia 2014.
Informacje ogólne:
1) Kierownikiem zawodów jest Adam Mrowiec nauczyciel WF Gimnazjum Nr 1 w Skawinie
telefon szkoła 012 291 21 96
telefon kom. 502 073 699

2) Uczestnictwo należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2014 !!!
e-mail: uksjedynka_skawina@op.pl
fax (12) 012 291 21 96

3) Parking przed wjazdem do Parku Miejskiego w Skawinie oraz pod basenem Camena

 

Organizator UKS „Jedynka” Skawina