Wiosenny Jarmark Tradycji

Wiosenny Jarmark Tradycji – odbywa się w czasie Majówki Hrabiny Zofii

… to odniesienie do istniejących od 1849 roku targów, odbywających się w każdy poniedziałek, w Krzeszowicach, z mocy dekretu Jego Exellencyi Naczelnika Rządu Królestwa Galicyi i Lodomeryi zdnia 7o Października r. 1849. No 476 k. P.

Targ miał ogromne znaczenie dla miejscowej i okolicznej ludności, a można było na nim kupić lub sprzedać (podobnie jest dzisiaj) zwierzęta gospodarcze, płody rolne, wyroby rzemieślnicze. Nie brakowało na nim rozmaitych kramów, nawet żebracy mieli swe miejsce na wolnym skrawku przestrzeni.

To jeden z najsławniejszych targów w okolicy, popularny po dziś dzień, a jednym z charakterystycznych dla niego elementów, odróżniających go od tych w Skale czy Nowym Targu, był słynny „Bar pod batem”, gromadzący gospodarzy po mniej czy bardziej udanym handlu. Do dziś – mimo, że baru już dawno nie ma – mieszkańcy Krzeszowic mówią dowcipnie o jarmarku (bo tak sie go wspólczesnie nazywa) „święto bata”.
Nadal co poniedziałek rano zjeżdżają na niego okoliczni mieszkańcy, już nie na wozie, a busami i samochodami, bo bez względu czy coś się kupi czy też nie, na jarmaku trzeba być.

Ten właśnie tradycyjny obraz dawnego targu chcemy odtworzyć, organizując Jarmark Tradycji, bogaty przepychem stoisk, ludowego rękodzieła, garncarzy, gospodyń i kulinariów, rozbrzmiewający gwarem rozmów i śpiewem przybyłych do Krzeszowic regionalnych grup ludowych.

Do współpracy przy organizacji jarmarku zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, artystów ludowych i rękodzielników z całej Polski.

Dodaj komentarz