BRAK BILETÓW

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza na 

koncert karnawałowy

Sławy Przybylskiej

WSPOMNIJ MNIE

fortepian – Janusz Tylman 

prowadzenie koncertu – Jan Krzyżanowski 

20 stycznia 2017, piątek, godz. 19.00 

Podczas koncertu usłyszymy najbardziej znane utwory Sławy
Przybylskiej – piosenkarki i aktorki, legendy polskiej sceny
muzycznej. Artystka spędziła swą młodość w krzeszowickim Domu
Młodzieży i od tamtej pory chętnie wraca wspomnieniami do lat
dzieciństwa, czemu dała wyraz podczas swego ostatniego
koncertu w Krzeszowicach w 2005 roku.

Uhonorowaniem dokonań Sławy Przybylskiej oraz Jej wkładu w
promocję ziemi krzeszowickiej będzie uroczyste nadanie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Krzeszowice podczas koncertu. 

bilety w cenie 35 zł do nabycia w Galerii