Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza na otwarcie wystawy dokumentalnej 

OGRÓD PRZEDZIWNY czyli 22 lata krzeszowickiej galerii 

 Piątek, 22 stycznia 2010r., godz. 18.00

Podczas wernisażu zapraszamy na koncert Tomasza Drabiny „Akordeon na Drabinie?”.

Galeria sztuki powstała w Krzeszowicach w roku 1988 jako jedna z form działalności Krzeszowickiego Ośrodka Kultury.

Przez wiele lat siedzibą galerii był piękny dworek rodziny Studenckich, podarowany Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, przy ulicy Krakowskiej 30, znany jako Muzeum Ziemi Krzeszowickiej.

W roku 2006 galeria przeniosła się do Pałacu Vauxhall, wybudowanego przez Księżnę Marszałkową Izabelę Lubomirską w XVIII wieku, jako dom zdrojowy i miejsce spotkań kulturalnych dla kuracjuszy.

 

 

Na piętrze mieściła się – jedna z pierwszych w kraju – publiczna galeria sztuki, prezentująca obrazy z historii Polski oraz portrety Rodziny Lubomirskich.

Tak oto po wielu latach został przywrócony dawny charakter i kulturalna funkcja Pałacu Vauxhall, a galeria sztuki powróciła na przeznaczone jej już w XVIII wieku miejsce.

W Galerii, oprócz działalności wystawienniczej, odbywają się różnorodne imprezy artystyczne, często towarzyszące wystawom lub organizowane w scenerii bieżących wystaw. Są to koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, promocje książek, przedstawienia teatralne.

Dobrą tradycją w Krzeszowicach stało się spędzanie piatkowych wieczorów w Galerii.

Na wystawie będzie można zobaczyć między innymi fotografie, plakaty, foldery i inne wydawnictwa dokumentujące 22 lata działalnosci Galerii w Pałacu Vauxhal oraz przeczytać wpisy  z ksiąg pamiątkowych