Barbara Kosobucka i Elżbieta Augustynek z Zalasu, a także Koła Gospodyń Wiejskich z Frywałdu, Ostrężnicy i Łanów oraz Tenczynka biorą udział w plebiscycie Dziennika Polskiego na Najlepszą Gospodynię i Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich.
Zachęcamy do głosowania na nasze mieszkanki. 
Głosować można za pomocą kuponów drukowanych w Dzienniku Polskim oraz poprzez sms-y.
Aby zagłosować na swojego kandydata, należy wysłać SMS-a (koszt 2.46 zł z VAT) na numer 72355. W jego treści trzeba wpisać informację podaną przy kole lub przy nazwisku gospodyni:
KGW we Frywałdzie – SMS o treści kkrakowski.2

KGW Ostrężnica i Łany – SMS o treści kkrakowski.5

KGW „Tenczynianki” – SMS o treści kkrakowski.6

Barbara Kosobucka – SMS o treści gkrakowski.1

Elżbieta Augustynek – SMS o treści gkrakowski.2