Zajęcia edukacyjne w Galerii w Pałacu Vauxhall

MISTRZOWIE INTERPRETACJI

 

Docelowa grupa odbiorców:

Zajęcie skierowane są do młodzieży szkół średnich.

Program zajęć:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie uczniom problematyki aktualnej wystawy wraz z omówieniem ogólnych zagadnień z zakresu sztuki, które dają możliwość rozwoju praktycznych umiejętności analitycznych i interpretacyjnych ucznia. W zależności od tematyki wystawy zakres poruszanych zagadnień na zajęciach może dotyczyć:

  1. opisu, analizy i interpretacji dzieła sztuki,
  2. styloznawstwa,
  3. ikonografii,
  4. krytyki artystycznej w oparciu o wybrane kryteria sądzenia od starożytności po czasy współczesne,
  5. pojęcia estetyki i przeżycia estetycznego,
  6. kontekstów dzieła sztuki w odniesieniu do historii idei,
  7. technik artystycznych jako mediów swobodnej wypowiedzi artystycznej.

Istnieje możliwość wcześniejszej konsultacji, co do tematyki zajęć w zależności od potrzeb uczniów
i nauczycieli.

Koordynator zajęć:

Kamil Kłeczek – historyk sztuki, specjalista ds. kultury / kierownik Działu Wystaw Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

tel.: 571 401 051

e-mail: k.kleczek@stara.ckiskrzeszowice.pl

Czas trwania:

ok. 35 min

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

3 zł / osoba