16 stycznia 2011, godz. 16.00

 KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRZESZOWICACH

W PROGRAMIE:

* Grupa VERSO, pod kierunkiem Anny Dijuk,
* Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach –
wyróżnieni w VII Gminnym Przeglądzie Jasełek Sanka 2011,
Chór Publicznego Gimnazjum  im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach
pod kierunkiem Agnieszki Żak.