Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz  Forma Fitness Klub w Krzeszowicach  zapraszają na

POWIATOWY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO „FORMA KULTURY”

 5 marca 2011 – Hala Sportowa przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22

 

Celem turnieju jest przede wszystkim popularyzacja tańca, konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów, duetów i formacji tanecznych i wymiana doświadczeń między tancerzami.

 

W konkurencjach tanecznych mogą brać udział: soliści (7-10 lat; 11-15 lat), duety (7-10 lat; 11-15 lat), mini formacje (5-6 lat; 7-10 lat; 11-15 lat), formacje (5-6 lat; 7-10 lat; 11-16 lat).

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 lutego 2011, pisemnie, na adres Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub faksem na numer  lub w formie elektronicznej na adres promocja@kulturakrzeszowice.pl.

 SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI NA TEMAT TURNIEJU UDZIELAJĄ:

Tomasz Piechota, tel.  501 603 459 i Małgorzata Snopczyńska-Anouar 502 630 443.

 Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj