Małopolski Związek Szachowy, Burmistrz Gminy Krzeszowice, Rodzina Stanisława Łobaziewicza i Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zapraszają 5 grudnia 2009 na VI Memoriał Szachowy Stanislawa Łobaziewicza. 

 

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VI MEMORIAŁU STANISŁAWA ŁOBAZIEWICZA – Krzeszowice 05.12.2009    

1/ ORGANIZATORZY:

Małopolski Związek Szachowy

Burmistrz Gminy Krzeszowice

Rodzina Stanisława Łobaziewicza

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

2/ PATRONAT:

Czesław Bartl – Burmistrz Gminy Krzeszowice

Jan Kusina – Prezes Małopolskiego Związku Szachowego 

3/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

W ramach Memoriału zostaną rozegrane dwa turnieje: turniej główny oraz turniej dla dzieci. Turniej główny zostanie rozegrany 5 grudnia 2009 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, turniej dziecięcy rozegrany będzie 5 grudnia 2009 roku w lokalu Centrum Kultury i Sportuul. Jana Walkowskiego 1 (100 metrów od sali Herbowej).           

4/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem udziału w zawodach jest terminowe zgłoszenie (list, telefon, fax, e-mail) do dnia 3 grudnia 2009 roku oraz opłata wpisowego w wysokości 20 zł w turnieju głównym i 10 zł w turnieju dla dzieci. W turnieju dla dzieci mogą grać zawodnicy urodzeni w 1997 roku i młodsi. Wpisowe można wpłacić na konto Małopolskiego Związku Szachowego (PKO B.P S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297) lub na miejscu w dniu przyjazdu.           

5/ ZGŁOSZENIA:

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Jan Kusina. Adres: 31-519 Kraków, ul. Chrobrego 3 b, tel/fax:(012)411-48-01, e-mail: jkusina@mzszach.l.pl, tel. kom.: 0607-059-125.Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok) ranking, klub, kserokopie wpłaty wpisowego. Termin zgłoszeń upływa z dniem 3 grudnia 2009 roku. 6/ SYSTEM ROZGRYWEK:Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 15 minut na partię dla każdego zawodnika. O kolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decydują w kolejności: średni Buchholtz, pełny Buchholtz, progres, ilość zwycięstw.
7/ TERMINARZ TURNIEJU:

 Termin  Turniej główny 

Turniej dla dzieci

Urodzeni w 1996 r. i młodsi

05.12.2009sobota Przyjmowanie, uczestników do godziny 10.00Otwarcie Memoriału o godz. 10.15Runda I           godz. 10.30Runda II          godz. 11.10Runda III          godz. 11.50Runda IV         godz. 12.30Runda V          godz. 13.10Runda VI         godz. 13.50Runda VII        godz. 14.30Runda VIII       godz. 15.10Runda IX         godz. 15.50Uroczyste zakończenie Memoriału i rozdanie nagród o godz. 16.30 Przyjmowanie, uczestników do godziny 9.45Otwarcie Memoriału o godz. 10.00Runda I           godz. 10.15Runda II          godz. 10.45Runda III          godz. 11.15Runda IV         godz. 11.45Runda V          godz. 12.15Runda VI         godz. 12.45Runda VII        godz. 13.15Runda VIII       godz. 13.45Runda IX         godz. 14.15Uroczyste zakończenie Memoriału i rozdanie nagród o godz. 15.00

            

 8/ NAGRODY:

Turniej główny

Seniorzy:        I – 800zł          II – 600 zł        III – 400 zł        IV – 300 zł       V – 200 zł        VI – 100 zł

Kobiety:           I – 300 zł         II – 200 zł        III – 100 złJuniorzy:         I – 300 zł         II – 200 zł        III – 100 zł

Juniorki:          I – 300 zł         II – 200 zł        III – 100 zł

Zwycięzcy Memoriału w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary.Zawodnik otrzymuje tylko jedną nagrodę (wyższą).           

Turniej dla dzieci

Nagrody rzeczowe i dyplomy do szóstego miejsca wśród dziewczyn i chłopców, ponadto dla zwycięzców puchary.           

9/ ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:

Hotel Akademii Górniczo Hutniczej, Miękinia k/Krzeszowic; pokoje 2, 3 osobowe, cena 45 zł za dobę od osoby. Rezerwacji proszę dokonywać przy zgłoszeniu.Istnieje możliwość zakwaterowania w Krakowie, w różnym standardzie. Informacje Jan Kusina. 

10/ INNE:

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 

Prezes MZSzach

Jan Kusina