Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr J. Walkowskiego1;  32-065 Krzeszowice 

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2013 roku.

tel. 012 282 14 65

Czytaj więcej