W dniach 27/28 maja 2017 organizujemy coroczną Majówkę. Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą techniczną tego wydarzenia, proszę o podanie ceny za:

  1. Montaż i demontaż sceny z zadaszeniem 10 x 12 metrów – gotowość sceny na godz. 12.00 w sobotę, do godz. 22.00 w niedzielę
  2. Nagłośnienie estradowe i oświetlenie estradowe, zgodnie z riderami technicznymi zespołów (Skaldowie, Kabaret pod Wyrwigroszem, oraz nasze lokalne zespoły)
  3. Obsługa techniczna w sobotę od 12.00 do 24.00 (od 22.00 d0 24.00 dyskoteka) oraz w niedzielę od 10.00 do 22.00
  4. Zapewnienie agregatu prądotwórczego (jako zabezpieczenie źródła prądu)

Proszę o podanie ceny netto za powyższą usługę.

Informacje prosimy przesyłać na: a.miga@stara.ckiskrzeszowice.pl