Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall ogłasza konkurs plastyczny na plakat sportowy „ZDROWO NA SPORTOWO”. Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest nie tylko do dzieci i młodzieży szkół gminy Krzeszowice (szkoły podstawowe kl. III-VI, gimnazja, szkoły średnie), ale też do indywidualnych uczestników z terenu naszej gminy.

Konkurs towarzyszy wystawie „Polski Plakat Sportowy i Olimpijski” ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zgodnie z regulaminem pracy plastycznej w formie plakatu na temat zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.
Głównym celem konkursu jest propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz aktywne spędzanie czasu wolnego jako stylu życia sprzyjającego zdrowiu.

Zapraszamy dzieci i młodzież do zwiedzenia wystawy w galerii CKiS w Pałacu Vauxhall od 2 listopada 2016. Oglądnięcie wystawy przybliży temat naszego konkursu i będzie stanowić inspirację do wykonania plakatu.

Dokładnie opisane prace prosimy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do 21 listopada 2016 do godz.16.00 do siedziby Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ul.dr J Walkowskiego 1.

Sponsorem konkursu, fundatorem cennych nagród dla zwycięzców jest FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OŚRODKA NARZĄDU RUCHU KRZESZOWICE – SANUS

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodzica

Regulamin konkursu

W sprawie konkursu prosimy o kontakt:

tel. 571 401 059 lub 12 282 14 65 w 6