Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

Galeria w Pałacu Vauxhall
oraz
Fundacja im. Zofii Rydet

zapraszają na wernisaż wystawy

Zofia Rydet 
zapis socjologiczny 1978-1990

2 lutego, piątek, godz. 19.00

Zofia Rydet (1911-1997) to jedna z najwybitniejszych postaci fotografii polskiej. Artystka w 1954 roku wstąpiła do Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie rozwijała swoje umiejętności i ważne przyjaźnie z tamtejszymi fotografami, a od 1963 roku zaczęła uczyć fotografii na Politechnice Gliwickiej. Równocześnie rozsyłała swoje zdjęcia na międzynarodowe przeglądy fotografii w Polsce i na całym świecie, zdobywając medale, wyróżnienia i międzynarodowe tytuły AFIAP i EFIAP.

Głównym artystycznym polem zainteresowań Zofii Rydet był człowiek, a konsekwencją jej fascynacji oraz celem licznych podróży po Polsce był powstający od 1978 roku monumentalny Zapis Socjologiczny. Na główny trzon całego cyklu złożyły się wizerunki mieszkańców wsi i miast, powstałe w różnych rejonach Polski oraz za granicą. Wśród zdjęć znajdują się ujęcia z Paczółtowic, co warto podkreślić z uwagi na miejsce prezentowania niniejszej wystawy. Fotografie Zapisu łączy ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, na tle wybranej ściany ich mieszkania. Zdjęcia wykonano przy użyciu lampy błyskowej, z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak największej głębi ostrości.

Główna część dorobku artystycznego Zofii Rydet aktualnie znajduje się w depozycie Fundacji jej imienia, której celem jest promocja i redefiniowanie twórczości artystki.

Kuratorzy wystawy: Zofia Augustyńska-Martyniak, Kamil Kłeczek 

wystawa czynna do 16 marca 2018