Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach wraz z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączy, pomysłodawcą i realizatorem projektu, zaprasza na
 zajęcia
w ramach lokalnych Mateczników Tradycji.

WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO
ZAJECIA W PAŁACU VAUXHALL W KRZESZOWICACH

HELIGONKA – środy, od godz. 15.00 do 20.00
Koszt – 100zł/cały rok

Zajęcia prowadzi Daniel Kὒbler – heligonista, regionalista, multiinstrumentalista, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Kuźnia w Igołomii.

WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO
ZAJECIA W PAŁACU VAUXHALL W KRZESZOWICACH

DZIECI wtorki, godz. 16.00-17.00 (klasy I-III)

DOROŚLI wtorki, 17.00-18.00

ZAJĘCIA W KLUBIE CENTRUM W TENCZYNKU

DZIECI czwartki, godz. 16.00 (5-7 lat)

Koszt – 50zł/cały rok

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
REGULAMIN 

Zajęcia prowadzi Monika Dudek, etnolog, tancerka i śpiewaczka, kwalifikowana instruktorka polskich tańców ludowych i narodowych. Akompaniatorka – Aleksandra Łuczyńska, muzyk, nauczycielka zajęć rytmiczno-umuzykalniajacych i wychowania przedszkolnego.

WARSZTATY TRADYCYJNYCH ZAWODÓW, RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
ZAJECIA W PAŁACU VAUXHALL W KRZESZOWICACH

TRADYCYJNY HAFT BIAŁY I KOLOROWY
DOROŚLI środy
I grupa 11.30-13.00 II grupa 14.00-15.30
Koszt – 50zł/cały rok

Zajęcia prowadzi Jadwiga Gruca, prezes Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego
Lud-Art z siedzibą w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
w Krakowie.