unnamed

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza

25 maja, w niedzielę o godz. 16.00
podczas
Majówki Hrabiny Zofii
na promocję książki

” Tenczyn – historia rozkwitu i upadku zamku”
i spotkanie z autorami
Maciejem i Grzegorzem Stępowskimi

9 maja, na otwarcie wystawy „Hrabiowie na Tenczynie – ślady dawnej świetności”
w Galerii w Pałacu Vauxhall CKiS ukazała się książka zatytułowana „Tenczyn-historia
rozkwitu i upadku zamku” przygotowana przez Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn.
Książka, wydana w formie albumu, jest opisem dziejów Tenczyna i związanego z nim rodu Tęczyńskich, wzbogacona wspaniałymi ilustracjami, pięknymi zdjęciami
i licznymi rekonstrukcjami wyglądu zamku z czasów jego świetności. Zawiera wiele ciekawych opisów, anegdot i faktów historycznych dotyczących zamku Tenczyn, przedstawionych w przystępnej dla czytelnika formie.

wstęp 4 zł (cena biletu na wystawę)