27 maja 2016 godz 22.00 Audycja w Radiu Kraków
o grupie malarskiej 4 Pejzaże
—————————————————————————————————-

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza na wystawę malarstwa

ANDRZEJA  KACPERKA
PAWŁA  KOTOWICZA
JANA  WOŁKA
ALEKSANDRA  ŻYWIECKIEGO

4 PEJZAŻE

6 MAJA, PIĄTEK, GODZ. 19.00

Grupę 4 Pejzaże założyli w lipcu 2012 roku Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz,Jan Wołek, Aleksander Żywiecki – artyści malarze o podobnych założeniach artystycznych i charakterze twórczości, osadzonej w nurcie realistycznego malarstwa pejzażowego. Artyści, na przekór obowiązującym modom, pragną zaznaczyć i podkreślić obecność tradycyjnego nurtu malarstwa pejzażowego jako formy wypowiedzi równoprawnej ze współczesnymi tendencjami
w sztuce. Powrót do tradycyjnych wartości estetycznych, do platońskiej koncepcji piękna i misji sztuki, której wytwory powinny sprawiać widzowi szczęście i rozkoszowanie się pięknem świata – tak rozumieją
swoje artystyczne powołanie.
Zapraszamy Państwa na wystawę pejzażu polskiego – pejzażu klasycznego, wydobywającego piękno i uroki naszej ziemi – malowanego
przez współczesnych mistrzów tego gatunku.
Wernisaż uświetni występ:
Patrycji i Anny Klimczak
którym akompaniować będzie Grzegorz Klimczak
wystawa czynna do 5 czerwca 2016 

PATRONAT HONOROWY:

Burmistrz Gminy Krzeszowice
www.krzeszowice.pl

PATRONAT MEDIALNY:

1221