Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

informuje o przystąpieniu do realizacji 

55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

poprzez organizację eliminacji miejsko-gminnych.

 

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch wierszy i fragmentu prozy (maksymalnie 10 minut na prezentację), tematyka konkursu jest dowolna.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniu 16 marca 2010, we wtorek, od godz. 9.00.

Występy będzie oceniać jury w składzie:

Maja Barełkowska – aktorka, Jolanta Gibas – aktorka.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i studentów, przy czym uczniowie szkół podstawowych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Karty zgłoszeń, w ilości 2 sztuk, prosimy przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, z dopiskiem na kopercie Konkurs Recytatorski lub składać w sekretariacie CKiS, w godz. 8.00-15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca.

Wyłonieni przez jury laureaci konkursu będą mogli uczestniczyć w kolejnym etapie konkursu, na szczeblu powiatowym.

Do pobrania:

karta zgłoszenia

regulamin konkursu