Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do udziału

w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się we wtorek

7 marca 2017, od godz. 9.00.


Przesłuchania będą miały miejsce w Galerii w Pałacu Vauxhall
ul. Walkowskiego 1, I piętro.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: “Recytatorski”, “Wywiedzione
ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, “Poezja śpiewana”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą uczestniczyć
w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Występy będzie oceniać Komisja Konkursowa, powołana przez Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach.

Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub składać w sekretariacie Centrum, w godz. 8.00-15.00. Można je także przesłać w formie elektronicznej na adres: a.szczuka@stara.ckiskrzeszowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2017.
Karty zgłoszeń i regulamin do pobrania poniżej.

 

Więcej informacji pod nr tel. 571 401 057.

Zapraszamy!

PRZESŁANIE 62. OKR

REGULAMIN 62.OKR

KARTA ZGŁOSZEŃ – KONKURS RECYTATORSKI

KARTA ZGŁOSZEŃ – KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

KARTA ZGŁOSZEŃ – TEATR JEDNEGO AKTORA