Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach rozdano nagrody laureatom eliminacji miejsko-gminnych do 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Tym razem recytatorzy, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach mogli zaprezentować się nie tylko przed jury, ale też przed szerszą publicznością.

Na widowni zasiedli wszyscy laureaci, nauczyciele oraz członkowie Klubu Seniora „Radość Życia”. Wszystkie prezentacje były nagradzane gromkimi brawami.

W eliminacjach, które odbyły się 6 marca wzięły udział 42 osoby – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz jedna osoba dorosła.

Jury eliminacji miejsko-gminnych do 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach postanowili skierować do następnego etapu konkursu, na szczeblu powiatowym 17 spośród nagrodzonych recytatorów. Etap powiatowy odbędzie się 23 marca.

 

***

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do udziału

w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się we wtorek

6 marca 2018, od godz. 10.00.

Przesłuchania będą miały miejsce w Galerii w Pałacu Vauxhall
ul. Walkowskiego 1, I piętro.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: „Recytatorski”, „Wywiedzione ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, „Poezja śpiewana”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

W tym roku organizatorzy chcą szczególnie uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego warto o tym pamiętać przy wyborze repertuaru.

Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub składać w sekretariacie Centrum, w godz. 8.00-15.00. Można je także przesłać w formie elektronicznej na adres: a.szczuka@stara.ckiskrzeszowice.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017.

Więcej informacji pod nr tel. 571 401 057.

Zapraszamy!

REGULAMIN ETAPU MIEJSKO-GMINNEGO
PRZESŁANIE KONKURSU I REGULAMIN 63. OKR

KARTA ZGŁOSZEŃ – POEZJA ŚPIEWANA
KARTA ZGŁOSZEŃ – KONKURS RECYTATORSKI 
KARTA ZGŁOSZEŃ – TEATR JEDNEGO AKTORA