Archiwum kategorii: Zamówienia

ogłoszenie wyników konkursu ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2013 roku

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2013 roku
informujemy, że po złożeniu ofert w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, w dniu 3.04 o godzinie 10.00 w sali nr 8 odbędzie się ustna licytacja od największej ceny złożonej do dnia 2.04
Kwota przebicia musi być równa 1000 zł.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Konkurs ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2013 roku.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr J. Walkowskiego1;  32-065 Krzeszowice  

tel. 012 282 14 65

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na wyłączną obsługę lunaparkową imprezy plenerowej organizowanej w 2013 roku.

1. Nazwa i termin imprezy: „Majówka Hrabiny Zofii”  - impreza rekreacyjna 25-26.05.2013
2. Teren imprezy: Rynek Krzeszowice, Park im. Bogackiego
3. Teren usytuowania lunaparku : boisko przy ul. Ogrodowej
4. Zakres usługi: Zapewnienie kompleksowej obsługi lunaparkowej w zakresie:

Konkurs rozstrzygnięty

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach informuje, że w dniu 18.02.2011 został rozstrzygnięty konkurs ofert na „Wyłączną obsługę imprezy plenerowej, organizowanej w 2011 roku.” Zwycięzcą w konkursie została firma J.Novy Lunapark – Cz.

Przetarg na lodowisko

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza przetarg na dostawę, montaż i demontaż  sztucznego demontowanego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.

Przetarg uniewazniony

Dyrektor Centrum Kultury i Spotu informuje o unieważnieniu w dniu 6 grudnia 2010 przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.

Przetarg – lodowisko

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza przetarg na dostawę i montaż przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie. 

Przetarg unieważniony

Dyrektor Centrum Kultury i Spotu informuje o unieważnieniu w dniu 26 listopada 2010 przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.

PRZETARG – LODOWISKO

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza przetarg na dostawę i montaż przenośnego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m, chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego, zasilanego elektrycznie.

Ważna informacja

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na własny wniosek, wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia, o których mowa wydaje urząd gminy.