ORLIKUJEMY W KRZESZOWICACH

CKiS w Krzeszowicach oraz Akademia Profialktyki i Edukacji APERTI zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniach 11 i 19 maja 2012, w godz. 15.00-20.00 w Pałacu Vauxhall, ul. Walkowskiego 1.

Oferta jest skierowana do studentów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic, liderów młodzieżowych, harcerzy, członków stowarzyszeń i fundacji lokalnych oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie Gminy Krzeszowice. W realizacji projektu współpracujemy z Kołem Naukowym Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ.
Program szkolenia obejmuje między innymi: zasady pracy pedagoga ulicznego, specyfikę pracy z dzieckiem ulicy, pierwszą pomoc przedmedyczną, trening twórczości, bank pomysłów.
Cena 10 godzin szkolenia to tylko 50 złotych od uczestnika. 
Uczestnicy w ramach projektu w wakacje będą mieli możliwość przeprowadzenia na Orliku 3 godzin zajęć pod okiem superwizora według własnego pomysłu.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: akademia@aperti.edu.pl lub pod numer telefonu Centrum Kultury i Sportu 12 282 14 65.
Dla studentów istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych. Wydajemy certyfikaty. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja. Ilość miejsc ograniczona!

 ***

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zamierza organizować także warsztaty szkoleniowe, z zakresu różnych dziedzin kultury i sportu.

Pierwszą propozycją były „Rytmy świata. Warsztaty tradycyjnych tańców integracyjnych dla dzieci”, w którym wzięło udział ponad 40 osób, pedagogów i animatorów kultury ze szkół naszej gminy oraz sąsiednich miejscowości.

Planujemy poszerzyć ofertę o szkolenia z zakresu teatru, sportu, muzyki i kultury ludowej, ale jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje i sugestie.

Warto podkreślić, że z CKiS współpracuje znakomita kadra instruktorów i trenerów, którzy poprzez swój zapał i profesjonalizm przyciągają do nas rzesze dzieci i młodzież.

Zobacz zakładkę Instruktorzy….