„Poznaj miasto i gminę Krzeszowice”

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ – „Poznaj miasto i gminę Krzeszowice”

Program edukacji regionalnej „ Poznaj miasto i gminę Krzeszowice” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu naszej gminy i organizowany w ramach godzin lekcyjnych. Program realizowany jest w trzech etapach i obejmuje trzy spotkania. Koszt każdego spotkania – 3 zł. od ucznia

Przebieg programu:

I Etap
-wprowadzenie do tematu programu
– projekcja filmu historycznego „Krzeszowice i okolice” (czas trwania ok. 40 minut)
– zwiedzanie wystawy planszowej – „Krzeszowice na starych pocztówkach ze zbiorów Andrzeja Nąckiewicza”

II Etap
– projekcja filmu „Trzy Panie Potockie” (czas trwania ok. 30 minut)

W ramach programu jako jego uzupełnienie nauczyciele/wychowawcy już we własnym zakresie mogą zorganizować np:

– wycieczkę śladami poznanych na filmach miejsc historycznych
– wizytę w bibliotece
– zwiedzanie Izby Regionalnej

III Etap
– praca plastyczna w nawiązaniu do programu np. makieta, mapa lub album historyczny, praca plenerowa wybranego obiektu historycznego itp.
– konkurs wiedzy o mieście i gminie Krzeszowice w formie testu
– wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców testu

Wychowawców, nauczycieli po szczegóły i uzgodnienie terminów prosimy o kontakt z prowadzącą program Cecylią Bielecką-Karasińską

c.bielecka@ckis.krzeszowice.pl

tel. 571 401 059

Dodaj komentarz