Edyta Poręba – pedagog, muzykoterapeutka, nauczycielka muzyki. Absolwentka kierunku muzyka sakralna, pedagogika o specjalizacji muzyka i pedagogika specjalna. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za innowacyjność w nauczaniu muzyki.