Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza
na spotkanie

z ojcem Eugeniuszem Grzywaczem

i wykład multimedialny

„Franciszkowe odkrywanie wolności”

24 kwietnia 2015, piątek, godz.19.00

Ojciec Eugeniusz Grzywacz, SP – kapłan i zakonnik, duszpasterz, pedagog, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Liceum Pijarów w Krakowie – od 2011 roku prowadzi „Centrum Wiara i Kultura, Ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury” przy Sanktuarium Matki Boskiej Hebdowskiej w Nowym Brzesku.
Organizuje tam, oprócz rekolekcji, warsztatów, spotkań religijnych, także budzące podziw wystawy sztuki współczesnej. Jako historyk sztuki jest niestrudzonym organizatorem życia artystycznego, jako duchowny znakomitym kaznodzieją i człowiekiem o gruntownej wiedzy. O idei franciszkanizmu napisał piękny tekst do katalogu wydanego do wystawy „Pokój i Dobro”, której pierwsza odsłona odbyła się właśnie w Hebdowie.

Mamy nadzieję, że spotkanie z o. Eugeniuszem Grzywaczem będzie czasem zarówno filozoficznej i religijnej refleksji nad życiem św. Franciszka z Asyżu, jak i wzbogaci naszą teoretyczną wiedzę na ten temat. Spotkanie
z ojcem E.Grzywaczem zakończy wystawę  Pokój i Dobro”, inspirowana myślą św. Franciszka.

wstęp wolny