W roku 2010 mija 22 lata działalności naszej krzeszowickiej galerii sztuki. Powstała ona w Krzeszowicach w roku 1988 jako jedna z form działalności Krzeszowickiego Ośrodka Kultury.

Jako jej organizator od początku starałam się, aby pełniła nie tylko funkcję wystawienniczą, ale była instytucją kultury. Przez wiele lat siedzibą galerii był parter pięknego dworku rodziny Studenckich, podarowanego Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, przy ulicy Krakowskiej 30, znany jako Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. W latach 1990 – 2000 galerią kierowała Irena Cieślak. Od roku 2001 znowu zajmuję się  organizują pracy galerii. W roku 2006, w kwietniu, galeria przeniosła się na piętro do Pałacu Vauxhall, wybudowanego przez Księżnę Marszałkową Izabelę Lubomirską w XVIII wieku jako dom zdrojowy i miejsce spotkań kulturalnych dla kuracjuszy. Na piętrze mieściła się wtedy – jedna z pierwszych w kraju – publiczna galeria sztuki, prezentująca obrazy z historii Polski oraz portrety Rodziny Lubomirskich. Tak oto po wielu latach został przywrócony dawny charakter i kulturalna funkcja Pałacu Vauxhall, a galeria sztuki powróciła na przeznaczone jej już w XVIII wieku miejsce. To gwarantuje znakomite warunki do działalności wystawienniczej i bardzo zobowiązuje.

Przez te wszystkie lata Galeria była miejscem bardzo szerokiej działalności kulturalnej. Jej podstawową funkcją jest działalność wystawiennicza, a więc organizowanie i aranżacja wystaw. Tych wystaw organizujemy średnio 10 w ciągu roku, na przestrzeni 22 lat było ich około 150. Ale oprócz tego mamy dużą ilość różnorodnych imprez artystycznych, często związanych też z wystawami. Tak więc organizujemy koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, wieczory autorskie, promocje książek, a nawet przedstawienia teatralne i seanse filmowe.

Ekspozycje w Galerii zmieniają się średnio co miesiąc,  prezentowane są różnorodne formy sztuki współczesnej, a więc malarstwo, rzeźba, grafika, instalacje. Prezentujemy twórców profesjonalnych, często bardzo uznanych artystów, profesorów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, artystów niezależnych z całego kraju i z zagranicy, ale i twórców młodych, np. realizujemy cykl „Najlepsze Dyplomy ASP”, gdzie pokazujemy prace absolwentów tej krakowskiej uczelni. Co roku prezentujemy artystę z naszego regionu, bowiem mieszka i tworzy tutaj bardzo wielu znakomitych plastyków i ludzi sztuki. Promocja ich dokonań twórczych jest jednym z podstawowych zadań galerii. 

Organizujemy wystawy historyczne, co jest zawsze bardzo trudnym wyzwaniem, bo nie jesteśmy instytucja muzealną. Robimy to zawsze przy współpracy z jednym z muzeów krakowskich. Takimi najpoważniejszymi realizacjami tego tematu była wystawa o życiu i twórczości artysty malarza Mariana Konarskiego, pisarza Stanisława Czycza, aktora Bogumiła Kobieli, że nie wspomnę już o pierwszej w naszym kraju wystawie o rodzie Potockich, która otwierała nową siedzibę w Pałacu Vauxhall.

Organizujemy także wystawy międzynarodowe. W roku 2001 i 2002 współpraca z Konsulatem Węgierskim w Krakowie i Konsulem Istwanem Kovacem doprowadziła do organizacji dwóch ekspozycji: „100 Lat Jazdy Węgierskiej” oraz wystawy „Budapeszt 1956. Węgrzy i Polacy, ludzie i losy”. Wystawa ta była prezentowana  tylko w trzech miejscach w Polsce: w Pałacu Sztuki w Krakowie, w Gdańsku i w Krzeszowicach. W ramach współpracy powiatów krakowskiego i monachijskiego odbyły się już trzy wspólne wystawy w ramach dużych projektów, łączących wiele, nie tylko artystycznych  działań, jak na przykład Międzynarodowa Konferencja Kobiet „Kobiety Kształtują Społeczeństwo” której ważnym elementem była wystawa sztuki w naszej Galerii.

W ramach promocji powiatu krakowskiego w Brukseli podczas III Dni Małopolski we wrześniu 2009 roku byłam kuratorem wystawy „Wędrówki przez sztukę”. Z naszej gminy brało w niej udział trzech artystów: Dagmara Kwiatek, Ilona Milewska i Marcin Kołpanowicz.

Na szeroką skalę prowadzimy współpracę ze wszystkimi szkołami naszego regionu i realizujemy program dydaktyczny nauczania poprzez sztukę. Dla młodzieży organizujemy poranki kulturalne, koncerty, projekcje filmów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki.

   Anna Miga

Zobacz zdjęcia z tegorocznych imprez i wernisaży

 

Wię