Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall
oraz
Stowarzyszenie RATUJ TENCZYN
zapraszają

9 maja 2014 (piątek) godz. 19:00
na otwarcie wystawy

HRABIOWIE  NA  TENCZYNIE ŚLADY DAWNEJ ŚWIETNOŚCI

Mimo, że topór Tęczyńskich do dziś widnieje w herbie Krzeszowic, niewielu mieszkańców zna wspaniałą historię rozkwitu rodu, który przez wieki gospodarował na tutejszych ziemiach. Wystawa „Hrabiowie na Tenczynie – ślady dawnej świetności” ma na celu przybliżenie odwiedzającym historii Tęczyńskich, przypomnienie o wspaniałej przeszłości tego zacnego rodu, którego gniazdo znajdowało się w znanym nam wszystkim zamku Tenczyn. Zebrane pamiątki stanowią jedynie okruchy z ich dawnej potęgi, lecz mimo to nadal wywierają ogromne wrażenie i przemawiają do nas z oddali minionych wieków. Przypominają nam o naszych własnych korzeniach, gdyż w każdym z nas, mimo że nie zawsze jesteśmy tego świadomi, znajduje się cząstka dorobku Tęczyńskich. 

                                                                                  Grzegorz Stępowski

Na wystawie, oprócz wielu niezwykłych eksponatów muzealnych
prezentowane będą także tenczyńskie pejzaże art. malarza Jacka Sieka.