W dniu 10 grudnia 2010 odbył się I Gminny Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych w Krzeszowicach.

Inicjatorem i organizatorem I Gminnego Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych było Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, a patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. W roku następnym Przegląd będzie mieć zasięg powiatowy.

Celem Przeglądu była przede wszystkim przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. Kolejna zadanie to ochrona, zachowanie i dokumentacja kolęd i pastorałek, typowych dla naszego regionu. Ich przypomnienie i przywrócenie naszemu społeczeństwu ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży.

Uczestnicy Przeglądu – soliści, grupy śpiewacze i zespoły – występowali w trzech kategoriach: dziecięcej (7-13 lat), młodzieżowej (14-18 lat) i dorośli (powyżej 18 lat).

W sumie, w Przeglądzie wzięło udział około 85 dzieci i 50 osób dorosłych.

Występy zespołów oceniała komisja w następującym składzie:

Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog – przewodnicząca,
Teresa Marcinkowska, etnograf,
Urszula Janicka-Krzywda, etnograf.

Nagrodą w Przeglądzie są statuetki Dużego Anioła (nagroda główna w każdej kategorii) i Małego Anioła (wyróżnienia), a szczegółowy protokół i informacje o wszystkich nagrodzonych znajdziecie Państwo w załączniku.  Statuetki Anioła zostały specjalnie zaprojektowane i przygotowane na potrzeby Przeglądu przez plastyczkę, panią Beatę Kuźnik.

Laureaci wystąpią na Świątecznym Jarmarku Tradycji, w samo południe, w niedzielę, 19 grudnia 2010.

Wszystkim uczestnikom Przeglądu dziękujemy za twórczy w nim udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy także ich instruktorom, opiekunom, kierownikom zespołów za podjęty trud przygotowania oryginalnego, ludowego repertuaru.

Zobacz: Protokół Jury i Laureatów.

Zobacz także GALERIĘ ZDJĘĆ Z IMPREZY

Zapraszamy ponownie za rok!