Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
serdecznie zapraszają do udziału w
III Powiatowym Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych KRZESZOWICE 2013

6-7 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

To zainicjowane w 2010 roku przez CKiS w Krzeszowicach wydarzenie, wówczas o zasięgu gminnym, teraz, już po raz trzeci, powiatowym, ma na celu przede wszystkim przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. Zachęcamy

szczególnie do prezentacji kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, ponieważ jednym z ważnych celów Przeglądu jest ochrona, zachowanie i dokumentacja tych właśnie kolęd i pastorałek, charakterystycznych dla regionu krakowskiego. Ich popularyzacja ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży.
Przy wyborze repertuaru należy pamiętać o tym, że pastorałka, w odróżnieniu od kolędy, we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. To odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego i pasterskiego. Pastorałki były tworem środowisk
przykościelnych, popularyzowane przez różnego rodzaju śpiewniki, zwane kantyczkami. Kolędy ludowe rozumiemy jako pieśni związane nie tylko z Bożym Narodzeniem, ale też z Nowym Rokiem, czyli sięgamy do kolęd życzących, noworocznych. Ich geneza sięga głęboko tradycji
ludowej, są one świadectwem zderzenia tradycji i światopoglądu ludowego z nauką Kościoła.

Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do występu na Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła, w sobotę, 14 grudnia 2013, na Rynku w Krzeszowicach.
Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 600 559 490 lub 602 726 353.
Serdecznie zapraszamy!

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN