CZWÓRBÓJ LA – DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
GMINA KRZESZOWICE
TERMIN 14-15.04.2014 –(UWAGA ZMIANA TERMINU)
GODZINA 9.00 REJESTRACJA
GODZINA 9.30 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
BARDZO PROSZĘ O POTWIERDZENIE STARTU DO CZWARTKU TJ. 10.04.2014
W RAZIE ZGŁOSZENIA MAŁEJ ILOŚCI DRUŻYN ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W JEDEN DZIEŃ
TJ W DNIU 15.04.2014 .