Indywidualny Turniej Szachy
Komunikat Turniejowy
Centrum Kultury i Sporu w Krzeszowicach

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

CEL TURNIEJU:

 1. popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Gminy Krzeszowice jako uniwersalnej gry uczącej strategicznego myślenia.

 2. Wyszukiwanie talentów sportowych.

 3. Wychowanie najmłodszych dzieci w duchu zdrowej rywalizacji sportowej.

 4. Nauka umiejętności przegrywania-wyciągania wniosków oraz cieszenia się z sukcesu.

 5. Kształtowanie logicznego myślenia oraz koncentracji na wykonywanej czynności.

MIEJSCE I TERMIN:  Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

Grunwaldzka 4, 32 – 065 Krzeszowice

26.05.2018r. Rozpoczęcie o godzinie 9:30

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zawody są przeznaczone dla dzieci i młodzieży urodzonych w 2000 roku i młodszych trenujących w ramach zajęć CKiS w Krzeszowicach oraz innych osób z zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice.

 • Wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy ze znajomością matowania.

 • Nie określamy dolnej granicy wieku dziecka, Wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy ze znajomością matowania. W turnieju mogą grać dzieci i młodzież urodzeni w roku 2000 lub młodsze bez podziału na płeć dziecka.

 • Rodzic/ opiekun prawny dokonał zgłoszenia – e-mailem na adres sport@stara.ckiskrzeszowice.pl zgłoszenia po weryfikacji będą systematycznie dodawane do listy uczestników zamieszczanej na stronie www.chessarbiter.com – z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończeniu zapisów po zgłoszeniu się maksymalnej liczby uczestników.

 • Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę dziecka w turnieju poprzez osobiste potwierdzenie jego uczestnictwa w dniu zawodów do godziny 9:20

 • Podczas turnieju rodzic zapewnia opiekę dziecku podczas trwania turnieju pomiędzy rundami.

 • Uczestnik nie posiada przy sobie telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych.

 • Odpowiedzialność za stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach i ubezpieczenie zawodnika NW jest po stronie opiekunów prawnych dziecka.

 • Warunkiem udziału jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach klasyfikacyjnych i promocji szachów oraz działalności CKiS w Krzeszowicach.

SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 15 minut dla zawodnika. Cała partia może trwać maksymalnie 30 minut.

 2. Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie, natomiast dodatkowa klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona dla różnych grup wiekowych.

 1. Przewiduje się dodatkową klasyfikację dla dziewcząt.

 1. Interpretacja i ostateczna decyzja w sytuacjach spornych należy do organizatora.

KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja będzie prowadzona dla wszystkich zawodników oraz z podziałem na poszczególne grupy wiekowe wraz z dodatkową dla dziewcząt.

NAGRODY:

Puchary oraz dyplomy otrzymuje 3 najlepszych uczestników turnieju w każdej grupie wiekowej. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej ilości decydują punkty pomocnicze.

ORGANIZACJA  sobota 26.05.2018r.

 • Potwierdzanie uczestnictwa w zawodach (godz. 9:00 do 9:20)

 • Odprawa techniczna (godz. 9:30)

 • Oficjalne otwarcie turnieju (godz. 9:45)

 • Rundy I – III (godz. 10:00 do 11:30)

 • Przerwa refleksyjna (godz. 11:30 do 11:40)

 • Rundy IV-VI (godz. 11:40 do 13:10)

 • Przerwa obiadowa, czas dzielenia się (godz. 13:10 do 13:20)

 • Runda VII – finałowa (godz. 13:20 do 14:10)

 • 14:30 Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców

Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Organizatora