Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach informuje, że w dniu 20 grudnia 2010 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na dostawę, montaż i demontaż sztucznego demontowanego lodowiska.