Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

składają wyrazy najszczerszego współczucia

Rodzinie i Bliskim

z powodu śmierci

śp. Jana Załuskiego

Wieloletniego Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki

Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach