8 stycznia komisja konkursowa w składzie Dyrektor CKiS Tomasz Piechota, Olga Mosur i Monika Dudek dokonała w wyboru najlepszych prac, które wpłynęły na konkurs „Zaprojektuj logo CKiS” i zdecydowała o przyznaniu nagród w dwóch kategoriach wiekowych – 7-9 lat i 10-12 lat.

 

W kategorii 7-9 lat I miejsce zdobyła Beata Ryś z Zespołu Szkół w Zalasie (opiekun – Sabina Dzidek). Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały Anna Płaszczyk z Zespołu Szkół w Nowej Górze, opiekun – Elżbieta Sarnek) oraz Monika Szuba z Zespołu Szkół w Zalasie (opiekun – Sabina Dzidek)

W kategorii 10-12 jury najwyżej oceniło prace Pauliny Machniak (I miejsce) ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach, a dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały Patrycja Kaderzawek i Anna Życka (obie ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach, opiekun – Pani Ilona Milewska)

Zwycięskie prace opublikowane zostaną w MAGAZYNIE KRZESZOWICKIM oraz zaprezentowane na wystawie w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.