Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice

 

tel./fax – 12/ 282 14 65
kom. – 602 726 353
 NIP: 676-108-70-93
REGON: 350759219

Konto firmowe (także płatności za zajęcia)

 BOŚ S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001.

 

Kasa i Dział administracji czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Każda pierwsza środa miesiąca – 8.00 – 18.00
Dyrektor
Anna Miga
tel. 12/ 282 14 65
*
Paweł Czyż – z-ca dyrektora
tel. 12/ 282 14 65
+48571401056
p.czyz@stara.ckiskrzeszowice.pl
*
Główna księgowa
Julitta Liszka-Noworyta 
12 282 14 65, wew. 7
+48571401055
j.noworyta@stara.ckiskrzeszowice.pl
*
Sekretariat 
 12/ 282 14 65, wew. 1
Dział administracji
Elżbieta Filo
12/ 282 14 65, wew. 2
Danuta Piasecka
12/ 282 14 65, wew. 2
*

 „Magazyn Krzeszowicki”
Marian Lewicki
tel. 12/ 282 14 65, wew. 5
+48571401052
m.lewicki@stara.ckiskrzeszowice.pl
Maciej Liburski
tel. 12/ 282 14 65, wew. 5
+48571401052
m.liburski@stara.ckiskrzeszowice.pl

*
Galeria w Pałacu Vauxhall
Kamil Kłeczek
k.kleczek@stara.ckiskrzeszowice.pl
tel. 12/ 282 14 65, wew. 6
+48571401051
Cecylia Bielecka-Karasińska
tel. 12/ 282 14 65, wew. 6
+48571401059

*
Monika Dudek – Główny Specjalista ds. Kultury
tel. 12/ 282 14 65, wew. 3
+48571401057
m.dudek@stara.ckiskrzeszowice.pl
 *
 Olga Mosur  – plastyk, scenograf
tel. 12/ 282 14 65, wew. 8
o.mosur@stara.ckiskrzeszowice.pl
*
Administrator portalu www.kulturakrzeszowice.pl
tel. 12/ 282 14 65, wew. 5
+48571401058
j.kozak@stara.ckiskrzeszowice.pl