Podczas spotkania będziemy mogli wysłuchać wykładu na temat życia
i twórczości Zofii Rydet, przygotowanego przez Marię Sokół-Augustyńską – prezesa Fundacji im. Zofii Rydet oraz Zofię Augustyńską-Martyniak – jej wiceprezesa.

Ponadto zostanie omówiona dotychczasowa działalność Fundacji, której celem jest propagowanie dorobku Zofii Rydet i redefiniowanie jej twórczości.

wstęp wolny