Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Moje spotkanie z Janem Pawłem II”. Tematem prac fotograficznych mogą być zdjęcia portretowe Ojca Świętego,  dokumentacyjne – z Jego pielgrzymek do Ojczyzny. Mogą to być także fotografie z okresu w którym pełnił posługę duszpasterską w Diecezji Krakowskiej.

Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na portalu www.kulturakrzeszowice.pl, a internauci w głosowaniu wybiorą te najciekawsze i najpiekniejsze. Właśnie z nich przygotujemy specjalną wystawę, której otwarcie zaplanowaliśmy na 16 października 2011.

Serdecznie zaparaszay do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

Regulamin konkursu „Moje spotkanie z Janem Pawłem II

Przedmiotem fotografii powinny być zdjęcia portretowe lub dokumentujące wydarzenia związane z życiem prywatnym, działalnością duszpasterską i pontyfikatem Jana Pawła II

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – właściciel witryny www.kulturakrzeszowice.pl

32-065 Krzeszowice

ul. dr J. Walkowskiego 1

tel. (12) 282-14-65.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących – niezależnie od wieku.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna. Organizator zezwala na dostarczanie zdjęć w postaci odbitek fotograficznych lub plików graficznych jpg.

5. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających łącznie 5MB można nadsyłać pocztą lub przynieść na nośniku elektronicznym do siedziby CKiS w Krzeszowicach lub poprzez e-mail – na adres konkurs@kulturakrzeszowice.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. W treści maila /listu należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek i adres autora, typ i model aparatu jakim wykonane zostały zdjęcia, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Odbitki fotograficzne zostaną zwrócone niezwłocznie do digitalizacji.

9. Zdjęcia należy nadsyłać od 1 maja do 15 maja 2010r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 października 2010r.

10. Zdjęcia zostaną umieszczone na portalu www.kulturakrzeszowice.pl. Oceny zdjęć dokonywać będą w głosowaniu elektronicznym internauci.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach głosowania .

12. Nagrodzone prace będą opublikowane na witrynie www.kulturakrzeszowice.pl oraz na innych witrynach będących własnością Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. a także wezmą udział w pokonkursowej wystawie w Galerii w Pałacu Vauxhall.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

14. Organizatorzy przewidują nagrodę główną oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. O terminie rozdania nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia )