Nasi instruktorzy

Barbara DecBarbara Dec – plastyczka, malarka, pedagog. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa oraz Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej Ignatianum w Krakowie – kierunekEdukacja Artystyczna. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Na co dzień zajmuje się również malarstwem portretowym, konserwacją malarstwa sztalugowego oraz kopiuje mistrzów niderlandzkich.

Monika DudekMonika Dudek – animatorka kultury, pasjonatka folkloru, kwalifikowana instruktorka polskich tańców ludowych i narodowych, choreoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Prowadzi zajęcia tańców etnicznych, śpiewu ludowego oraz cykl wykładów dotyczących tradycji regionu.

Anna DijukAnna Dijuk – aktorka i wokalistka, posiada dyplom aktora dramatu oraz dyplom krakowskiej Szkoły Wokalno-Aktorskiej. Reżyseruje, występuje na scenach w całym kraju, gra w filmach i serialach telewizyjnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia wokalno-teatralne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Anna GertnerAnna Gertner – muzyk, wokalistka, dyrygentka. Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w klasie organów (muzyka kościelna), Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu solowego, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowych Studiów Artystycznych Form Aktywności Ruchowej (Taniec) na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Współpracowała z wieloma chórami i zespołami w kraju i za granicą, m.in. z Europa Chor Akademie w Moguncji (Niemcy) czy Chór Polskiego Radia w Krakowie. Jako dyrygent pracowała w Chórze Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W marcu 2015 r. z własnej inicjatywy założyła i prowadzi chór mieszany Allegria w Krzeszowicach.

Mieczysława Kozak – emerytowana nauczycielka. Wykształcenie wyższe pedagogiczne
w zakresie historii, sztuki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wychowania przedszkolnego. Zajmuje się hobbystycznie florystyką i dekoratorstwem, zwłaszcza sakralnym oraz szeroko rozumianą kulturą ludową. Jest prezesem Stowarzyszenia Gospodyń Gminy Krzeszowice. Przynależy do grupy obrzędowo – śpiewaczej Śpiywocki. Aktywnie pracuje w KGW Ostrężnica i Łany, zdobywając z zespołem liczne nagrody i wyróżnienia. Wraz z kołem często prowadzi warsztaty artystyczne z wykorzystaniem elementów ludowej plastyki obrzędowej. Bardzo lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Przemyca im w czasie zabaw i zajęć wiele wiadomości i umiejętności ze sztuk plastycznych oraz folkloru. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Nowej Górze finansowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Anna SzewczykAnna Szewczyk – Tańczy od 15 lat. Swoją przygodę z tańcem zaczynała w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” trenując gimnastykę artystyczną. Dziś trenuje w krakowskim klubie tańca towarzyskiego oraz w Studiu Baletowym przy Operze Krakowskiej. Na swoim koncie ma zwycięskie miejsca w Ogólnopolskich Turniejach Tańca Towarzyskiego.

Edyta PorębaEdyta Poręba – pedagog, muzykoterapeutka, nauczycielka muzyki. Absolwentka   Państwowego  Liceum Muzycznego  w  Krakowie   w  klasie fortepianu,   muzyki   sakralnej   na  PAT  i  pedagogiki o  specjalizacji muzyka na Uniwersytecie Opolskim.  Ukończyła studia  podyplomowe  w zakresie sztuk  plastycznych  i  pedagogiki  specjalnej, a także muzykoterapię   na  krakowskiej  Akademii  Muzycznej.  Od  kilkunastu lat prowadzi zajęcia   muzykoterapeutyczne z dziećmi.

Andrzej Wojtek DworaczekAndrzej Wojtek Dworaczek – Pasjonat fotografii. Studiował fotografię w Katowicach, w Chicago w National College of Education (Luis University), oraz był stypendystą w słynnej the Winona International School of Professional Photography. Pracował w Muzeum Watykańskim, w laboratorium klasy Q Kodaka przy Kramers Photographers jako lab-manager i trener. Jest również dziennikarzem piszącym o fotografii oraz testerem sprzętu fotograficznego.

Dodaj komentarz