Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza na otwarcie wystawy
NASZ KOLOROWY ŚWIAT

29 maja 2013, środa, godz.18.00                                              

atrakcją wieczoru jest teatrzyk mimów Nikoli z fragmentem przedstawienia Country Show.

Na wystawie można zobaczyć prace dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat wykonane w różnych technikach plastycznych na zajęciach prowadzonych w naszej pracowni w CKiS pod kierunkiem opiekunów: Cecylii Bieleckiej-Karasińskiej, Barbary Dec, Olgi Mosur.

Serdecznie zapraszamy na wystawę, która obrazuje dokonania artystyczne dzieci i młodzieży w roku szkolnym 20122013. Prezentowane na wystawie prace wyróżniają się wysokim poziomem plastycznym i są przejawem nieskrępowanej wyobraźni i wrażliwości młodych twórców. Wśród prac dominują te, powstałe w oparciu o naturę oraz inspirowane wystawami organizowanymi w galerii. Prace są też dowodem na potrzebę organizowania takich zajęć, aby nasze dzieci mogły z jeszcze większym rozmachem wypowiadać się twórczo.