W 2018 roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę, niepodległości. By uczcić to wydarzenie Galeria pod 1edynką, wraz z krzeszowicką Grupą Plastyczną ZDRÓJ, zorganizowała wystawę zbiorową „Niepodległa”. Autorami prezentowanych prac, wykonanych w różnych technikach, są: Ewa Dudek, Zofia Gniewek, Maria Kasprzyk, Elżbieta Krawczyk, Elżbieta Nowak, Joanna Partyka, Renata Wróbel, Tadeusz Gillert, Tadeusz Kowalik.

Grupa Plastyczna ZDRÓJ powstała 33 lata temu z myślą o malarzach amatorach. Obecnie skupia już nie tylko samouków, ale też profesjonalnych artystów. Rozwija się, wykrusza, potem znowu rośnie w siłę. Postawili sobie jasny cel: skupić artystów-amatorów, którzy mieli potrzebę rysowania, malowania, chęć tworzenia.

Grupa działa nawet wtedy, gdy brakuje jej mistrza, jakim przez wiele lat był Marian Konarski, pseudonim „Marzyn”. Ten człowiek legenda, znany malarz, rzeźbiarz, poeta, filozof, podczas wojny członek AK, zgodził się zostać opiekunem grupy amatorów.

Z biegiem lat przybywały nowe osoby, a obecnie Grupa liczy 30 osób. Podczas spotkań, które odbywają się co miesiąc w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, członkowie planują działania, przynoszą nowe prace, rozmawiają o technikach, uczestniczą w warsztatach. W swoim dorobku mają liczne wystawy zbiorowe, jak i indywidualne. Od 2009 roku prezesem Grupy Plastycznej ZDRÓJ jest Renata Wróbel.

Serdecznie zapraszamy na wystawę, którą można oglądać do 25 listopada.